Annons

Som biodlare eller biodlingsintresserad är det mycket givande att vara medlem i en biodlareförening, och självklart ska du vara med i Sundbybergs och Spångaortens biodlareförening! Som nybörjare inom biodling är det värdefullt att kunna ta del av andras erfarenheter, samtidigt som man kan få delta i biodlingens olika moment i föreningsbigården innan man gör samma moment i sin egen bigård.

Medlem

Som medlem har man medlemsförmånerna i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och får bland annat Bitidningen 10 gånger per år. Medlemsavgiften betalas direkt till SBR för ordinarie medlemmar, nya medlemmar, familjemedlemmar och juniormedlemmar. Då ska man ange att man vill tillhöra Sundbybergs och Spångaortens biodlareförening. Avgifter:

Ordinarie medlemskap: 485 kronor/år
Familjemedlemskap: 90 kronor/år
Juniormedlemskap: 100 kronor/år

Familjemedlem kan man bli om man har samma adress som ordinarie medlem, vid betalning ska medlemsnummer för den ordinarie medlemmen anges. Man delar då på prenumerationen Bitidningen. Juniormedlem kan du vara till och med det år du fyller 25 år. Läs mer om förmåner och hur betalning sker på SBR:s hemsida.

Stödmedlem

Vill du vara stödmedlem betalar du medlemsavgiften direkt till lokalföreningen. Stödmedlemmar är välkomna på våra aktiviteter i lokalföreningen. Betalning sker till föreningens plusgirokonto: 16 37 75-0. Ange namn, adress och att du vill bli stödmedlem.

Stödmedlem: 50 kronor/år

Medlemsavgifterna gäller per kalenderår. Matrikel skickas ut till alla medlemmar.