Annons

Biskötselplan Eggeby gård 2023

 

Vision och mål för Sundbyberg- och Spångaortens Biodlareförenings Bigård på Eggeby Gård

 

Huvudmålet för bigården på Eggeby gård är att ta hand om 10-12 samhällen tillsammans i föreningen, i utbildningssyfte och för honungsproduktion.

 

Både för att indirekt utbilda nybörjare, för att kunna hålla kurser med praktiska moment, samt att kontinuerligt vidareutbilda och hjälpa medlemmar om skötseln av deras egna samhällen.

 

Under säsongen träffas vi på Onsdagkvällar. Enklare nyhetsbrev skickas ut några dagar innan, då man vet väder och kan planera med hjälp av nedanstående kalender ungefär vad som kommer att göras.
Arbete i Bigården startas cirka 18:00, och fika från cirka 18:30. Medlemmar kan dyka upp när det passar dem.

 

 

Kalender och planerade åtgärder under året

Nedanstående lista på åtgärder ligger till grund för året i Bigården. Naturligtvis skiftar det beroende på vädret och utvecklingen av samhällena.

 

Vissa åtgärder är snabbt utförda, medan andra kan ta längre tid eller kräva extra krafter. Ett generellt mål är att besöka Bigården en gång i veckan från början på maj till september tillsammans, och utföra de åtgärder som behövs. Det kan även behövas ytterligare besök, exempelvis runt slutskattningen, eller om det regnar hårt varje onsdagskväll.

 

Mitten/slutet på mars eller april - Temperatur: 10-12°C

Vårkontroll

Lever de?

Har de foder?

Rensa botten från döda bin.

Ta bort eventuell flusterförminskare.

Stäng till döda samhällen

 

April – en dag när det är 16-18°C

Drottning? (viseprov)

Yngelram?

Kolla dåliga ramar.

Mat?

Styrka? Utöka yngelrum till två lådor? Lägga på spärrgaller och skattlåda?

 

April

Stoppa in drönarram i starka samhällen

April-Augusti

Kika på flustret, och försök iaktta samhällets status.

Hämtar de pollen? Vilken färg?

Hämtar de nektar?

Ser det ut som att det kommer inkräktare från andra samhällen, eller andra arter?

 

April/maj - Drag? Sälg? Maskros?

Skifta yngellådor. Om bara en, sätt dit en till.

Kolla svärmceller, och i så fall dela eller gör avläggare.

Generell kontroll av drottning, yngelsättning i alla stadier, och hälsoläge.

På med spärrgaller och skattlåda!

Välj ut ett bra samhälle att ge en FlowHive låda.

 

Början på Maj

Gör avläggare av starka samhällen.

 

Maj/juli

Kolla svärmtecken var 7:e till 10:e dag.

Störst r isk för svärmning mellan mitten på maj till mitten på juli.

 

Maj/juli

Skära drönaryngel

 

Mitten på juli

Ta ut drönarram ur samtliga samhällen

 

Juni

Kolla varroaangreppsgrad

Stödmata avläggare

Eventuellt förstärk avläggare med yngelramar från starka samhällen

 

Runt Midsommar

Skatta första honungen.

Filtrera och tappa på burk.

Ev. ympa en omgång.

Sätta tillbaka skattlådor.

 

Mitten på juli

Skatta honung.

Filtrera och tappa på burk.

Ympa och tappa den på burk också.

Sätta tillbaka skattlådor.

 

juli/augusti - 3 veckor innan slutskattning

Spärra ner drottningen på en låda med ramarna för övervintringen

Slå ihop svaga samhällen.

 

Augusti

Slutskatta.

Behandla med myrsyra på wettexduk

Ge första (av tre) givan Bifor per samhälle

Byt eventuellt ut gamla drottningar, om nya finns tillgängliga.

Efter två veckor, ge andra givan Bifor

 

September

Efter ytterligare två veckor, ge tredje givan Bifor.

Se till att alla samhällen har fått 1,5 stor, eller 2 små Biforhinkar totalt.

Ta bort och diska foderlådor

 

Oktober/november

Kolla till så att det inte är något angrepp från människor, möss eller fåglar

Ta hand om vax. Ev. smälta ur, eller förbereda för iväg skickning.

Skrubba lådor/tak/bottnar.

 

December

Yngelfritt samhälle? Behandla med oxalsyrelösning.