Hej,
Så här ser årets program ut (hittills):
6 ma,j Veckoträffarna på Eggeby börjar se info på första sidan.
23 september, Ljugarbänken
30 september, Bihusesyn
28 oktober ,Honungsbedömning
25 november, Årsmöte

Nyhetsbrev september 2020
Hej,
Snart är våra veckoträffar utomhus slut för säsongen. Med tanke på Corona-pandemin och rekommendationer från Biodlarna centralt har vi i styrelsen beslutat att inte ha några träffar inomhus i höst. Vi tycker att det är tråkigt att inte kunna gå igenom Bihusesynen tillsammans och att ha en gemensam honungsbedömning som vi brukar.
Alla som vill få sin honung bedömd får gå igenom Bihusesynen själv – det finns en bilaga i Bitidningen 4/2020 och även på Biodlarna.se https://www.biodlarna.se/bihusesyn-2020/
Föreningens honungsbedömningskommittée kommer att tillsammans gå igenom årets honungsskörd den 28 oktober. Om du vill få din honung bedömd får du lämna en neutral burk (utan etikett) med årets honung till föreningen vid veckoträffen den 30 september eller i samband med honungs-bedömningsmötet den 28 oktober. Kommittéen kommer att finnas på plats i huvudbyggnaden på Eggeby från kl 17.30. Tillsammans med honungsburken ska en ifylld blankett för honungsbedömning lämnas – med medlemsnummer, namn etc. Blanketten finns i Bitidningen nr 7-8 och 9 och på Biodlarna.se https://www.biodlarna.se/app/uploads/2020/09/6.-Honungsbed%C3%B6mningskort-Medlem.pdf
Vi har planerat att hålla vårt årsmöte den 25 november och vi får avvakta Folkhälsomyndighetens bedömning om det är möjligt med träffar inomhus då. Vi återkommer!
Motion till årsmötet
Om det är någon som känner behov av att lämna en eller flera motioner till vårt årsmöte så är deadline för detta den 30 september. Maila din motion till mig: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Fortsatt renovering av vår bibod
Som några kanske redan har noterat har föreningen investerat i en ny slunga i vårt slungrum. Den gamla – som fortfarande fungerar – kommer att säljas. Är du intresserad? Kom med ett bud! Maila ditt bud till mig senast den 28 oktober, kl 12.00: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Inlämning av ramar för rengöring
Även i år har vi möjlighet att lämna in ramar för ursmältning och rengöring till Töreboda. Vi kommer att samordna transporten dit och hem. Inlämning kommer att ske i november. Ytterligare info kommer. OBS! att vax behandlat med Apistan inte tas emot av Töreboda.
Kontakta Mikael om du har frågor eller funderingar. Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Honungsetiketter
Kurt på Sigtuna Honung samlar in burketiketter från olika biodlare för att göra en utställning. Vill du delta med din egen burketikett? Lämna din etikett till någon i styrelsen så samordnar vi föreningens bidrag till Kurt.
Många hälsningar
Styrelsen för Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening / Maj Östberg Rundquist

 

Ny ”pop-up”-butik hos Gert
Vår medlem Gert Jansson, Biman, har en ny ”pop-up”-butik i Viksjö där han säljer en del bimaterial. Det finns Hoffmanramar – både spikade och trådade LN och HLS och även en del HLS med vax i. Det finns slunga, kläckskåp, LN sarger mm mm. Allt material är helt nytt, inköpt från LPs Biodling. Kontakta Gert om du behöver komplettera: Tel 070 580 07 11 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hälsning från Moshi Mamba i Tanzania
I höstas hade vi besök av Kerstin Kiltoft som berättade om sitt biodlarprojekt Moshi Mamba på Kilimanjaros sluttning i Tanzania. Föreningen och flera medlemmar donerade pengar till bikupor eftersom vi blev så inspirerade av Kerstins berättelse.
Häromdagen kom ett nyhetsbrev från Kerstin där hon berättar om läget just nu för biodlingen och vad hon uträttat vid sitt senaste besök i Tanzania. Läs nyhetsbrevet på nästa och följande sidor.
Vi ses på Eggeby under lite andra former än vad vi är vana vid! Välkommen!
Många hälsningar
Styrelsen för Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening / Maj Östberg Rundquist